Step-up

D-fect media partner

Ondernemingsplan

Step Up kunst/media/performance en zorg

Concept

Voor u ligt het concept ondernemingsplan van Step Up kunst/performance en zorg. .

Step Up kunst/performance is een groeiende zorg aanbieder en is ontstaan vanuit een initiatief van Bianca Meertens en Lieuwe Zelle en die zorg voor alternatieve mensen (in de grootste zin) mogelijk maakt voor mensen die daar behoefte aan hebben. De basisgedachte van Step Up kunst/performance en zorg is inclusief: iedereen binnen onze samenleving doet ertoe en moet een kans krijgen om deel te nemen aan deze samenleving, ondanks zijn/haar beperking en/of zorgvraag. Een goede relatie met de zorgvrager is essentieel om het zorgaanbod individueel en cliëntgericht te kunnen afstemmen en garanderen. Door onderlinge samenwerking van de aanbieders binnen de gemeenten Rotterdam aan te gaan is een multidisciplinaire aanpak mogelijk waarbij de privacy en het welzijn van de cliënt voorop staan. Kwaliteit waarborgen is hierbij zeer belangrijk.

. Doel van elke functie die ik zal verrichten zal met name gericht zijn op:

  • Zo lang mogelijk zelfredzaam te blijven.
  • Altijd gericht op (arbeid) participatie.
  • Doorbreken van sociaal isolement.
  • In kaart brengen van problematiek.
  • Verhogen van de kwaliteit van leven.

De ontwikkeling van het idee kunst/performance en zorg is gegeven uit eigen ervaring als kunstenaar en performer en de kennismaking met vele mede kunstenaars en performers die door enige vorm van beperking moeite hebben een podium te vinden voor hun kunst en/of performances.

Een gegeven hierbij is dat het gaat om kunstenaars en performers die in kwaliteit niet onderdoen voor “professionele” kunstenaars en performers en zelfs in enkele gevallen opgeleid zijn als kunstenaar/performer aan kunstacademie of conservatorium/kleinkunst academie maar zoals eerder aangegeven door enige beperking of slechte gezondheid moeizaam een podium kunnen vinden maar ook om allerlei redenen ook begeleiding/hulp nodig hebben.

Onze aanpak is uniek voornamelijk omdat we kijken waar de zorgbehoefte, ontwikkeling ligt en wat de mogelijkheden van de mensen zijn die bij Step Up kunst/performance en zorg terecht zijn gekomen met een mensgerichte aanpak waardoor de mensen zich menswaardig behandeld voelen. Door deze aanpak kunnen onze cliënten (ieder op zijn/haar niveau) groeien in het leven en groeien in hun persoonlijke ontwikkeling maar ook werken aan wat hen drijft als kunstenaar/performer.

De meeste zorgaanbieders zijn grote bedrijven die veelal het echte contact met de mens verliest en die lange wachtlijsten beheren. Step up kunst/performance en zorg doet hier niet aan mee en daarnaast werkt Step Up kunst/performance en zorg niet met wachtlijsten dus kunnen wij direct aan de slag met de te bieden hulp.

Een van de motivaties behalve eigen ervaringen is een opmerking van wat ooit een buurman van mij was de filosoof en kunstenaar Johan Loos die mij als opmerking meegaf dat het creëren een innerlijke noodzaak was voor een kunstenaar/performer en mede de kwaliteit van leven bepaald, Johan had ook moeite een podium te vinden als gevolg van regelmatig terugkerende psychoses en opnames in GGZ omgevingen.

*Definitie aangeboden zorg door Step Up kunst/performance en zorg.

Deze zorg kan betreffen:

  • Toewerken en ondersteunen bij begeleiding bij de verdere ontwikkeling als kunstenaar/performer.
  • Persoonlijke ontwikkeling en verbetering van kwaliteit van leven als kunstenaar/performer.
  • Zelfredzaamheid in dagelijks leven en verbetering van de eigenschappen als kunstenaar/performer.
  • Sociaal isolement doorbreking mede als gevolg van toewerken naar arbeid of dagactivering als kunstenaar/performer.
  • Door training en coaching door professionele kunstenaars en performers is de doelstelling deze kunstenaars en performers zodanig te begeleiden dat zij naar vermogen en belastbaarheid ook daadwerkelijk een podium vinden in zowel het alternatieve kunst en professionele theater circuit.

http://step-up-zorg.nl